Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Tại Sao Mác Đúng?

Tại Sao Mác Đúng?

Tác giả : Terry Eagleton

Danh sách chương

 • Lời Nói Đầu
 • Chương 1: Chủ Nghĩa Mác Đã Lỗi Thời?
 • Chương 2: Chủ Nghĩa Mác Là Độc Tài, Bạo Lực?
 • Chương 3: Chủ Nghĩa Mác Là Thuyết Quyết Định Luận?
 • Chương 4: Chủ Nghĩa Marx Là Không Tưởng?
 • Chương 5: Chủ Nghĩa Marx Chỉ Sùng Bái Kinh Tế?
 • Chương 6: Marx Vô Thần Nên Không Quan Tâm Đến Khía Cạnh Tinh Thần Của Con Người?
 • Chương 7: Hiện Nay Không Còn Đấu Tranh Giai Cấp?
 • Chương 8: Chủ Nghĩa Marx Đối Lập Với Dân Chủ?
 • Chương 9: Chủ Nghĩa Mác Dẫn Tới Nhà Nước Độc Tài?
 • Chương 10: Chủ Nghĩa Marx Không Có Vai Trò Gì Đối Với Các Phong Trào Cấp Tiến Hiện Đại?

Tại sao Mác đúng? là một tác phẩm có giá trị tham khảo tốt, mang lại cho chúng ta thêm một cách nhìn mới, một cơ sở mới để củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác với vai trò là nền tảng tư tưởng của công cuộc cách mạng xây dựng phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1x50Vy3Si_S2T1eBdjOkASX_ImJpJDjYL/preview[/linkxem]  [linktai]https://drive.google.com/uc?id=1x50Vy3Si_S2T1eBdjOkASX_ImJpJDjYL&export=download[/linktai]


EmoticonEmoticon